ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ

ครูอุมาพร กังแฮ
ภาษาพาเพลิน

แผนการสอน ภาษาพาเพลิน

หน่วยการเรียนรู้ 1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
เรื่อง 1.1 ฟังไว้ได้ประโยชน์
1
  ฟังไว้ได้ประโยชน์ (1) วันที่ 16 พ.ค. 2561
2
  ฟังไว้ได้ประโยชน์( 2) วันที่ 23 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.2 ฟัง ดู รู้คิด
1
  ฟัง ดู รู้คิด วันที่ 29 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.3 เรื่องเล่าของฉัน
1
  เรื่องเล่าของฉัน วันที่ 6 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.4 ได้ดีเพราะฝีปาก
1
  ได้ดีเพราะฝีปาก วันที่ 13 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.5 พูดดีมีรางวัล
1
  พูดดีมีรางวัล วันที่ 20 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 ฝึกทักษะการอ่าน
1
  ฝึกทักษะการอ่าน (1) วันที่ 27 มิ.ย. 2561
2
  ฝึกทักษะการอ่าน (2) วันที่ 4 ก.ค. 2561
3
  ฝึกทักษะการอ่าน (3) วันที่ 11 ก.ค. 2561
เรื่อง 1.7 สร้างสรรค์งานเขียน
1
  สร้างสรรค์งานเขียน 1 วันที่ 18 ก.ค.61
2
  สร้างสรรค์งานเขียน (2) วันที่ 25 ก.ค. 61
3
  สร้างสรรค์งานเขียน 3 วันที่ 2 ส.ค. 61
เรื่อง 1.8 นิทานหรรษา
1
  นิทานหรรษา วันที่ 8 ส.ค. 2561
เรื่อง 1.9 เลือกคู่เป็นคำ
1
  เลือกคู่เป็นคำ (1) วันที่ 15 ส.ค. 2561
เรื่อง 1.10 ยิ่งคิดยิ่งเก่ง
1
  ยิ่งคิดยิ่งเก่ง 1 วันที่ 22 ส.ค. 2561
2
  ยิ่งคิดยิ่งเก่ง 2 วันที่ 29 ส.ค. 2561
เรื่อง 1.11 อุปมา อุปไมย
1
  อุปมา อุปไมย วันที่ 5 ก.ย. 2561
เรื่อง 1.12 เรียงร้อยถ้อยความ
1
  เรียงร้อยถ้อยความ วันที่ 12 ก.ย. 2561
เรื่อง 1.13 ปริศนาท้าประลอง
1
  ปริศนาท้าประลอง วันที่ 19 ก.ย. 2561
เรื่อง 1.14 ออกเสียง ร, ล แคล่วคล่องต้องฝึกฝน
1
  ออกเสียง ร, ล แคล่วคล่องต้องฝึกฝน วันที่ 26 ก.ย 2561 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ