ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูจงใจ ธรรมชาติ
นาฏดุริยางค์

แผนการสอน นาฏดุริยางค์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (นาฏดุริยางค์)
เรื่อง 1.1 ละครสร้างสรรค์
1
  ละครสร้างสรรค์ (1) วันที่ 17 พ.ค. 2561
2
  ละครสร้างสรรค์ (2) วันที่ 24 พ.ค. 2561
3
  ละครสร้างสรรค์ (3) วันที่ 31 พ.ค. 2561
4
  ละครสร้างสรรค์ (4) วันที่ 7 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.2 นาฏยศัพท์
1
  นาฏยศัพท์ (1) วันที่ 14 มิ.ย. 2561
2
  นาฏยศัพท์ (2) วันที่ 21 มิ.ย. 2561
3
  นาฏยศัพท์ (3) วันที่ 28 มิ.ย. 2561
4
  นาฏยศัพท์ (4) วันที่ 5 ก.ค. 2561
เรื่อง 1.3 ภาษาท่านาฏศิลป์
1
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 1 วันที่ 12 ก.ค. 2561
2
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 2 วันที่ 19 ก.ค. 2561
3
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 3 วันที่ 26 ก.ค 2561
4
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 4 วันที่ 2 ส.ค 2561
5
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 5 วันที่ 9 ส.ค 2561
6
  ภาษาท่านาฏศิลป์ 5 วันที่ 16 ส.ค 2561
เรื่อง 1.4 การตีบท
1
  การตีบท 1 วันที่ 23 ส.ค. 2561
2
  การตีบท 2 วันที่ 30 ส.ค. 2561
3
  การตีบท 3 วันที่ 6 ก.ย. 2561
4
  การตีบท 5 วันที่ 20 ก.ย. 2561
5
  การตีบท (4) วันที่ 13 ก.ย. 2561
6
  การตีบท 6 วันที่ 27 ก.ย. 2561

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ