ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา และพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (1) 16 พ.ค. 2562
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (2) 23 พ.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (3) 30 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.2 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (1) 6 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (2) 13 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
3
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (3) 20 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
4
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (4) 27 มิ.ย. 2562
5
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (5) 4 ก.ค. 2562
6
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน (6) 11 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.3 ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโต ของมนุษย์
1
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (1) 18 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (2) 25 ก.ค. 2562
3
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (3) 1 ส.ค. 2562
4
  ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (4) 8 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (1) 15 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (2) 22 ส.ค. 2562
3
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (3) 29 ส.ค. 2562
4
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (4) 5 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
1
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (1) 12 ก.ย. 2562 (มีใบงานและเพลงประกอบการสอน)
2
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (2) 19 ก.ย. 2562
3
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (3) 26 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By noi | 01.08.19 | 93 0 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By noi | 01.08.19 | 93 0 สุขศึกษาและพลศึกษา