ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูดานัส สบายใจ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ