ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 9
แผนการสอน ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
ครูผู้สอน ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

แผนการสอน ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ 1. ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ