ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 12
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูดานัส สบายใจ
ไมโครคอนโทรเลอร์

แผนการสอน ไมโครคอนโทรเลอร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ไมโครคอนโทรเลอร์
เรื่อง 1.1 ไมโครคอนโทรเลอร์
1
  ความเป็นมาและความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรเลอร์
2
  การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรเลอร์ 2/2
3
  การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรเลอร์ 1/2
4
  คำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC BASIC PRO COMPILER 1/3
5
  คำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC BASIC PRO COMPILER 2/3
6
  คำสั่งและรูปแบบการใช้งาน PIC BASIC PRO COMPILER 3/3
7
  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 1/2
8
  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 2/2
9
  การสร้างและภาษาเบสิคเพื่อการเขียนโครงงาน
10
  การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลผ่านจอแอลซีดี
11
  การเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการขัดจังหวะทำงาน
12
  การเขียนโปรแกรมควบคุม 7 เซคเม้นต์ที่มากกว่า 1 หลักขึ้นไป

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ