ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 9
แผนการสอน ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
ครูผู้สอน ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
หุ่นยนต์เบื้องต้น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ