ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน อาจารย์จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์, อาจารย์อนุชาติ รังสิยานนท์, อาจารย์สมชาย ใจกันทะ, อาจารย์ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ
ครูผู้สอน อาจารย์จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์, อาจารย์อนุชาติ รังสิยานนท์, อาจารย์สมชาย ใจกันทะ, อาจารย์ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์, อาจารย์อนุชาติ รังสิยานนท์, อาจารย์สมชาย ใจกันทะ, อาจารย์ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ
Internet of Things (IOT)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ