ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 12
แผนการสอน อาจารย์ประสงค์ ลีลาอิทธิ
ครูผู้สอน อาจารย์ประสงค์ ลีลาอิทธิ
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์ประสงค์ ลีลาอิทธิ
ผลิตภัณฑ์ไม้

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ