ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา, อาจารย์กวี ภิบาล
ครูผู้สอน อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา, อาจารย์กวี ภิบาล
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา, อาจารย์กวี ภิบาล
การจัดการโลจิสติกส์

แผนการสอน การจัดการโลจิสติกส์

หน่วยการเรียนรู้ 1. การจัดการโลจิสติกส์
เรื่อง 1.1 การจัดการโลจิสติกส์
1
  ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์
2
  การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
3
  Forecasting การพยากรณ์การจัดการ
4
  การวางแผนการผลิต
5
  การจัดซื้อ Purchasing
6
  การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management
7
  การจัดการคลังสินค้า Warehouse Management
8
  การผลิตด้วยระบบลีน Lean Manufacturing
9
  การบำรุงรักษาเครื่องจักร
10
  ระบบบริหารคุณภาพทั่วองค์กร (TQM)
11
  การจัดการการขนส่ง ตอนที่ 1/2
12
  การจัดการการขนส่ง ตอนที่ 2/2
13
  การกระจายสินค้า
14
  การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)
15
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญ
16
  Technology for Logistics ตอนที่ 1/2
17
  Technology for Logistics ตอนที่ 2/2
18
  สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (LICD)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ