ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน อาจารย์ปัณรลี สู่ศิริรัตน์, อาจารย์สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์, อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล
ครูผู้สอน อาจารย์ปัณรลี สู่ศิริรัตน์, อาจารย์สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์, อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์ปัณรลี สู่ศิริรัตน์, อาจารย์สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์, อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล
สปา

แผนการสอน สปา

หน่วยการเรียนรู้ 1. สปา
เรื่อง 1.1 สปา
1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ
2
  หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3
  เอกลักษณ์สปาไทย
4
  การบริหารจัดการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
5
  สุขอนามัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
6
  การใช้น้ำและอุณหภูมิเพื่อสุขภาพ
7
  การนวดเพื่อสุขภาพ
8
  การใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatherapy (ตอนที่ 1)
9
  การใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatherapy (ตอนที่ 2)
10
  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
11
  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)
12
  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 2)
13
  การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม (ตอนที่ 1)
14
  การดูแลผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม (ตอนที่ 2)
15
  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
16
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 1)
17
  กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ 2)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ