แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  เช็คระดับสัญญาณไม่ควรน้อยกว่า 70% ครับ ต้องปรับจานและ LNB เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณ
 2. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  รบกวนตรวจสอบระดับสัญญาณของครับไม่ควรต่ำกว่า 70% อาจจะต้องปรับจานหรือ LNB เพื่อให้สามารถรับชมได้ครับ
 3. โดย อธิตา สุขสาลี ( athita-la@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 18.05.18

  กําหนดการเรียนรูรายชั่วโมงและสิ่งที่โรงเรียนปลายทางตองเตรียม (ปลายทาง)
  รายวิชาวิทยาศาสตร รหัส ว1601ชั้นประถมศึกษาปที่6 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา2561รวมเวลา 37 ไม่ใช้ของภาษาอังกฤษ
  ทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ ขอบคุณครับ
 4. โดย อธิตา สุขสาลี ( athita-la@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 18.05.18

  ดาวน์โหลดอังกฤษเป็นวิชาวิทยาสาสตร์และแผนการสอนไม่มีโปรแกรมไมโครซอฟเวิดให้ดาวโหลด
  ทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ ขอบคุณครับ
 5. โดย นายโสฬส เจริญสุข ( soros5513@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  วันที่ 16-17 พ.ค. 61 รับสัญญาณของ DLTV ไม่ได้ (ช่อง 186-191) ส่วนช่องสัญญาณอื่นรับได้ครับ
  วันที่ 18 พ.ค. 61 ช่วง 08.30-09.30 น. รับได้ แต่บางช่วงสัญญาณหายครับ
  ตั้งแต่ 09.30 น. รับสัญญาณไม่ได้ หน้าจอขึ้นว่า "ไม่มีสัญญาณ" ส่วนช่องสัญญาณอื่นรับได้ครับ
  รบกวนช่วยตรวจสอบระดับสัญญาณของ dltv ด้วยครับอย่าให้น้อยกว่า 70% หากได้ต่ำกว่าอาจจะต้องปรับจานดาวเทียมหรือปรับหมุน LNB ช่วยครับ