แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 06.07.18

  1.ตามที่ได้แจ้งปัญหาไปแล้วว่า วิชาวิทยาศาตร์ ป.5 นั้น มีไม่การถ่ายทอด เรื่องสัตว์ไว้นั้น ทางผู้ดูแลตอบบอกว่าไปที่ลิ้งค์นี้มี http://dltv.ac:th/teachplan/episode/1952 เข้าไปดูแล้วมีจริง แต่มีขึ้นเฉพาะวันที่ 4 ก.ค.61 เท่านั้น วันอื่นไม่มีค่ะ แต่ผู้สอนต้องการไปที่หน้าช่องรายการแล้วคลิกไปที่วิชา แล้วเลือกชั้น แล้วปรากฏว่าพอเรื่องสัตว์ ขึ้นแต่แถบเหลือง ๆ น่ะค่ะ คลิกเข้าไปดูไม่ได้ค่ะ แต่วิชาอื่น ชั้นอื่นๆ เข้าหน้าช่องรายการคลิกดูได้หมดค่ะ
  2. ต้องการเฉลยคณิต ชั้นป.6 ด้วยนะคะ รบกวนขอด่วนเลยได้ไหมคะ เพราะตรวจช้ามาก ซึ่งแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
  1.ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ ปัจจุบันมีการอัพเดทการสอนเรียบร้อยค่ะ
  2.ตรวจสอบเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ดำเนินการทยอยใส่เฉลยเรียบร้อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
 2. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 06.07.18

  1.ตามที่ได้แจ้งปัญหาไปแล้วว่า วิชาวิทยาศาตร์ ป.5 นั้น มีไม่การถ่ายทอด เรื่องสัตว์ไว้นั้น ทางผู้ดูแลตอบบอกว่าไปที่ลิ้งค์นี้มี http://dltv.ac:th/teachplan/episode/1952 เข้าไปดูแล้วมีจริง แต่มีขึ้นเฉพาะวันที่ 4 ก.ค.61 เท่านั้น วันอื่นไม่มีค่ะ แต่ผู้สอนต้องการไปที่หน้าช่องรายการแล้วคลิกไปที่วิชา แล้วเลือกชั้น แล้วปรากฏว่าพอเรื่องสัตว์ ขึ้นแต่แถบเหลือง ๆ น่ะค่ะ คลิกเข้าไปดูไม่ได้ค่ะ แต่วิชาอื่น ชั้นอื่นๆ เข้าหน้าช่องรายการคลิกดูได้หมดค่ะ
  2. ต้องการเฉลยคณิต ชั้นป.6 ด้วยนะคะ รบกวนขอด่วนเลยได้ไหมคะ เพราะตรวจช้ามาก ซึ่งแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
  1.ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ ปัจจุบันมีการอัพเดทการสอนเรียบร้อยค่ะ
  2.ตรวจสอบเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ดำเนินการทยอยใส่เฉลยเรียบร้อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
 3. โดย พนาวัลย์ ( nawanloves@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 06.07.18

  อยากสอบถามว่า DLTV12 เป็นแผนการจัดประสบการณ์ ตั้งแต่แผนที่1-9 ที่มีเนื้อหา ส่วนหน่วยอื่นๆ จะมีเนื้อหาจนครบ 40 หน่วยหรือไม่คะ...เพราะเห็นว่าเป็นแผนการจัดประสบการณ์ที่นำมาจัดได้จริงและตรง ถ้านำมาปรับเข้ากับบริบทของโรงเรียนคะ แต่ตอนนี้สอนมาถึงหน่วย ที่ 8 แล้ว กลัวจะไม่ต่อเนื่องจึงสอบถามดูคะว่าจะมี ให้โหลดต่อไปอีก หรือ แค่เป็นแนวแล้วให้ไปทำต่อเองในห่วยอื่นๆคะ
  มีให้ดาวน์โหลดค่ะ จะรีบดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ขอบคุณค่ะ
 4. โดย เจริญชัย บอขุนทด ( jarernchaibokuntod@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 05.07.18

  คือผมเข้าไปหาแผนการสอนตามลิ้งค์แล้ว ค้นหาแล้วไม่เจอ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
  รบกวนครูแจ้งเป็นชั้นและรายวิชาให้ทางเราตรวจสอบด้วยค่ะ
 5. โดย นางทิพย์สุคนธ์ มังกรวงศ์ ( krutooktook2014@outluk.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 05.07.18

  ไม่มีคู่มือการสอนค่ะทำให้ไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์การทำกิจกรนมได้ค่ะ
  ถ้าเราจะดูรายการย้อนหลังต้องทำอย่างไรคะ
  สามารถกด Icon DLTV ตามชั้นที่ต้องการดูได้ค่ะ
  1.เข้าหน้าเว็บหน้าแรก
  2.สักเกตุรูปภาพของแต่ละช่องรายการ แล้วสามารถคลิกที่รูปภาพช่องของแต่ละช่องได้
  3.เมื่อเข้าไปแล้วสามารถเลือกวิชา และหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการได้ค่ะ
  หรือสามารถเข้าดูขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ Link ค่ะ http://dltv.ac.th/content/content-detail/10013/1001
  ขอบคุณค่ะ