แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย charanyaphat ( anyarat29@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.06.18

  ดาวน์โหลด ภาษาไทย ป5-6 ไม่ได้เลยคะ
  1. คุณครูสามารถดาวน์โหลด ภาษาไทยชั้นป.5จากลิงค์นี้ค่ะ http://122.155.203.177/teachplan/lists/5/1000 โดยเลือกดาวน์โหลดแผนการสอนด้านขวามือโดยสังเกตุง่ายๆ จะมีคำว่าดาวน์โหลด รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๑๕๑๐๑ ค่ะ และสามารถดาวน์โหลดใบงานต่างๆตามหัวข้อเรื่องต่างๆด้านซ้ายมือค่ะ โดยกดเข้าหัวข้อที่ต้องการ ใบงานจะอยู่ขวามือของวีดีโอการสอนค่ะ
  2. คุณครูสามารถดาวน์โหลด ภาษาไทยชั้นป.6จากลิงค์นี้ค่ะ โดยเลือกดาวน์โหลดแผนการสอนด้านขวามือโดยสังเกตุง่ายๆ จะมีคำว่าดาวน์โหลด รายวิชาภาษาไทยค่ะ และสามารถดาวน์โหลดใบงานต่างๆตามหัวข้อเรื่องต่างๆด้านซ้ายมือค่ะ โดยกดเข้าหัวข้อที่ต้องการ ใบงานจะอยู่ขวามือของวีดีโอการสอนค่ะ
 2. โดย นางวัฒนา แก้วกัลยา ( watana21_@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.06.18

  แผนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ใบงาน, ใบความรู้ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะ
  ชั้นป.1 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ค่ะ http://122.155.203.177/teachplan/lists/1/3000
  ชั้น ป.2 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งนี้ค่ะ http://122.155.203.177/teachplan/lists/2/3000
 3. โดย นางวัฒนา แก้วกัลยา ( watana21_@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.06.18

  แผนการสอนชั้น ป.1, ป.2, ใบคววามรู้ ใบงาน ดาวน์โหลด ไม่ได้ค่ะ
  จะตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ
 4. โดย นางบรรณพร แหลงคำ ( babapornl@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 07.06.18

  ไม่มีสัญญาญ ภาพค้าง
  เบื้องต้นชักปลั๊กไฟกล่องรับสัญญาณดาวเทียม แล้วลองเสียบปลั๊กไฟเข้าไปใหม่ค่ะ
  ตรวจเช๊คระดับสัญญาณของเครื่องรับ ควรไม่ต่ำกว่า 70% หากต่ำกว่านี้ต้องทำการปรับตั้งหน้าจานรับสัญญาณใหม่
  และตรวจเช๊คจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณจากจานถึงโทรทัศน์ด้วยค่ะ
 5. โดย นางเบญจมาศ พรหมทา ( hari.phan@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 06.06.18

  รับสัญญาณได้ไม่ต่อเนื่องค่ะ บางครั้งสัญญาณสะดุดและค้างต้องปิด เปิดเครื่องแล้วรอสัญญาณ บางวันรับไม่ได้เลยค่ะ ตอนนี้หน้าจอจะแจ้งว่าไม่พบสัญญาณค่ะ ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ
  ตรวจเช๊คระดับสัญญาณของเครื่องรับ ควรไม่ต่ำกว่า 70% หากต่ำกว่านี้ต้องทำการปรับตั้งหน้าจานรับสัญญาณใหม่