แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  เช็คระดับสัญญาณไม่ควรน้อยกว่า 70% ครับ ต้องปรับจานและ LNB เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณ
 2. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  เช็คระดับสัญญาณไม่ควรน้อยกว่า 70% ครับ ต้องปรับจานและ LNB เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณ
 3. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  เช็คระดับสัญญาณไม่ควรน้อยกว่า 70% ครับ ต้องปรับจานและ LNB เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณ
 4. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  เช็คระดับสัญญาณไม่ควรน้อยกว่า 70% ครับ ต้องปรับจานและ LNB เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณ
 5. โดย นางสาวนิลุบล นาคีภัย ( Nilubol64@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 18.05.18

  โทรทัศน์ขึ้นช่องทีวีของไกลกังวลแต่ไม่มีภาพสัญญาณค่ะ
  เช็คระดับสัญญาณไม่ควรน้อยกว่า 70% ครับ ต้องปรับจานและ LNB เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณ