แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย สามารถ ( torlovedan27@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.11.19

  ทำไมแผนการจัดการเรียนรู้และใบงาน วิชาภาษาไทย ม.2 ที่อัพโหลดเป็นเล่มให้ครูได้ดาวน์โหลดมาใช้ มีเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ และ บทเรียน ไม่ตรงกับ บทเรียนประจำวันที่ถ่ายทอดสด
  เช่น หน่วยที่ 1 ในแผนการจัดการเรียนรู้ เรียนเรื่องการอ่านร้อยแก้ว แต่ที่ถ่ายทอดสด เรียนเนื้อหาเรื่อง ผังความคิดแสดงความเข้าใจ
  ทั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ยังสลับกันอีกด้วยครับ ไม่มีอะไรตรงกันเลยครับ

  ปัจจุบันดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 2. โดย ครูสุภาพร ( t.joy.sp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.11.19

  รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Cultures and Festivals
  ชั่วโมง Halloween ใช้สอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ยังไม่มีใบสื่อและใบงานประกอบการสอนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันดำเนินการอัพเดทสื่อและใบงานประกอบการสอนเรียบร้อย (http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21559) ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ครูสุภาพร ( t.joy.sp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 20.11.19

  รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Cultures and Festivals
  ชั่วโมง Dos & Don’ts ของวันที่19 พ.ย.และชั่วโมง Knife and Fork ของวันที่ 20 พ.ย. ไม่มีรายละเอียดของสาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
  และไม่มีใบงานประกอบการสอนค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันดำเนินการอัพเดทรายละเอียดของสาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลและใบงาน เรียบร้อยค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ

   


 4. โดย นางสาวนิภาพร หน่วงเหนี่ยว ( nipaporn242@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 15.11.19

  รับสัญญาณDLTVไม่ได้บางห้องแต่สามารถดูช่องอื่นๆได้

  จากการตรวจสอบสัญญาณสามารถรับชมได้ปกติ แนะนำปลายทางตรวจสอบความแรงของสัญญาณ ทิศทางการหันของตัวจานรับสัญญาณ ขออนุญาตนำส่งคู่มือ วิธีปรับ หัวรับสัญญาณ (LNB) เพื่อรับชม New DLTV http://dltv.ac.th/channels/tv/episode-detail/4 ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ญาดานุช ( yadanut2561@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 13.11.19

  ขอใบงานภาษาไทย ป. 4 เทอม 2 ค่ะ ในระบบยังไม่มีให้โหลดค่ะ

  ปัจจุบันดำเนินการอัพเดทเล่มใบงานประกอบการสอนเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ