แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ( juthathip@skn.go.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.12.19

  1) ขอแจ้งปัญหาแบบฝึกหัดที่ให้ download ไม่่ตรงกับแบบฝึกที่แขวนให้ในแต่่ละวัน ทุกชั้นมีปัญหาหมดค่ะ โดยเฉพาะ
  ป.1 ทุกวิชา วิชาภาษาไทยสลับกันไปมา
  วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตรง
  วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ตรงส่วนใหญ่
  ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตรงเลยในช่วงแรก แบบฝึกที่ 2 ตรงแต่โจทย์
  ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ไม่ตรงเลย เทอม 2
  2) การแจ้งสาระสำคัญ จุดประสงค์ ในวิชาศิลป(ทัศนศิลป์)
  ป.4 - ป.6 ไม่มีเลย

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV   1. กรณีคุณครูปลายทางใช้งาน DLTV แนะนำดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน จากหน่วยการเรียนรู้ ตามวันที่มีการสอนของครูผู้สอนต้นทาง  2. เนื่องจากวิชาศิลป (ทัศนศิลป์) คุณครูผู้สอนต้นทางเป็นคุณครูช่วยสอน ดังนั้นสาระสำคัญและจุดประสงค์จึงไม่มีรายละเอียด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ


 2. โดย ภานุพงศ์ กรเกตุ ( not.me.get.for@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.12.19

  ไม่สามารถเล่นวิดีโอการสอนได้

  ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย จิรัชยา มูลสวัสดิ์ ( ningit11@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.12.19

  อาทิตย์ที่ 9-13 ธันวาคม 62 และอาทิตย์นี้ดูย้อนหลังไม่ได้ค่ะ

  ดำเนินการสอบ สามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ปกติ แนะนำทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ศิริพร ชาวน้ำโมง ( chaw.siri.6433@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.12.19

  รบกวนขอแผนการสอนทุกวิชาของชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากนะคะ

  ปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการเรียนการสอน DLTV ได้ตามขั้นตอนดังนี้ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10356/1001 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำช่องทางการติดต่อได้ที่ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประถมศึกษา) โทร 032-514170 ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ศิริพร ชาวน้ำโมง ( chaw.siri.6433@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 12.12.19

  ลืมชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และไม่สามารถมัครใหม่ได้
  ต้องการแผนการสอน วิทยาศาสตร์(คำนวณ)ป.4

  ดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ แนะนำเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง ขอบคุณค่ะ