แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายขวัญชัย คุ้มวงษา ( kumwongsa_banany@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 23.09.19

  มีข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1,2 ให้ไหมครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขอบคุณค่ะ


 2. โดย เจตนา ( web@dltv.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 23.09.19

  เข้าระบบ

  ทดสอบการใช้งาน 


 3. โดย วารี ( laetumpae@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 23.09.19

  ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

  แนะนำผู้ใช้งานปลายทางรีเซ็ตรหัสตามขั้นตอน ดังนี้  ขอบคุณค่ะ      


 4. โดย วารี ( laetumpae@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 22.09.19

  เข้าสู่ระบบเพื่อหาข้อสอบไม่ได้

  แนะนำผู้ใช้งานปลายทางรีเซ็ตรหัสตามขั้นตอน ดังนี้  ขอบคุณค่ะ                                       


 5. โดย ดารินทร์ นครังกุล ( poy_melody@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 21.09.19

  ไม่สามารถโหลดคู่มือในการจัดการเรียนการสอน จากช่องทางลิงค์ https://cer.dltv.ac.th นี้ได้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ปัจจุบันการดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนการสอนสามารถดาวน์โหลดได้จากขั้นตอน ดังต่อไปนี้ค่ะ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณค่ะ