พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Info-dltv | 29 ม.ค. 2563
200

   วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี