พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 24 ม.ค. 2563
204

   วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบจากต้นทางของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำให้นักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้แบบ real time ในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้โรงเรียนปลายทางที่ครูสอนไม่ตรงสาขา

   และในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้เดินทางไปร่วมหารือกับผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนบ้านป่าโอน ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่รับสัญญาณต้นทางจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์