จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

PR dltv | 18 ส.ค. 2562
131

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธนนท์  พรรพีภาส  นายอำเภอหัวหิน  เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ  เปิดกรวยกระทงดอกไม้   ถวายความเคารพ   พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ในโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดห้วยมงคล  จัดระเบียบระบบไฟฟ้าและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในบริเวณศาสนสถาน  ณ  วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

            ในการนี้  นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  นำคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย