เพลงสดุดีจอมราชา

PR dltv | 05 เม.ย. 2562
3024

ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รวมถึงท่านอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการเผยแพร่เนื้อร้องเพลงสดุดีจอมราชาที่ผิดเยอะมาก คือว่าเมื่อเข้าไปค้นใน YouTube ก็เจอเวอร์ชั่นที่ผิดเลย ... ดังนั้นจึงมีบทสรุปว่าเราต้องช่วยกันเผยแพร่เนื้อร้องฉบับแก้ไขที่ถูกต้อง (ได้มีการเปลี่ยนเนื้อร้องช่วง "อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง" เป็น "อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง" ... คือต้องไม่มีคำว่า "รัก") และ "เพลงสดุดีจอมราชา" นี้ ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ใช้เป็นเพลงถวายพระเกียรติหลักในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ... ดังนั้นเมื่อมีการขับร้องหมู่ ท่านจึงต้องขับร้องตามเนื้อร้องที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นเสียงหรือผู้นำในการขับร้องหมู่ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพื่อฟังเพลง

เพลงสดุดีจอมราชา (ฉบับแก้ไขเนื้อร้องที่ถูกต้อง - เปลี่ยนแปลงเนื้อร้องท่อน "อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง" เป็น "อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง")

 

คำร้อง: วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน: วิรัช อยู่ถาวร

 

ถวายบังคมจอมราชา

พระบุญญาเกริกฟ้าไกล

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรจอมราชัน

ธ อนันต์ปรีชาชาญ

ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ

งามตระการสมขัตติยะไทย

อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง

แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส

มหาวชิราลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี