บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR dltv | 16 ก.พ. 2562
134

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายภาคย์  บุญยุบล  รักษาการหัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการระบบภาคพื้นดิน  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน ๑๔ คน  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน  และการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในการนี้นางยุวนิตย์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ  นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  และหัวหน้าส่วนงานฝ่ายต่างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้การต้อนรับและนำชม