เรื่อง ระบบราคาสินค้า (1)

Posted by อาร์ | 04 ธ.ค. 65
474 views

ดิฉันได้ดูคลิป เรื่อง ระบบราคาสินค้า(1) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอมที่ 2  ซึงได้สนใจสื่อเพือนำมาสอนกับนักเรียน ขออนุญาตขอสือ เรื่อง ระบบราคาสินค้า(1) ได้ไม่คะ เพราะสื่อที่ได้ดู ไม่ใช่สือ เรื่อง ระบบราคาสินค้า(1) แต่เป็นสื่อ เรื่อง ระบบราคาสินค้า(3) คะ  ขอบคุณคะ  yameelah.eya1979@gmail.com

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ