กำหนดการสอนกับรายวิชาสลับกัน 3 วิชา คือคณิตศา่สตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Posted by tipanun_2514@hotmail.com | 22 พ.ค. 61
1,960 views

น่าจะมีการดาวโหลด ผิดพลาดใหมค่ะ 1.กำหนดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 2.วิทยาศาสตร์ เป็น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นวิทยาศาสตร์

 

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ