ครูประถม

Posted by pokpak28@gmail.com | 07 พ.ค. 61
1,129 views

1.  ไม่สามารถโหลดใบงานที่จะใช้ทำการเรียนการสอนได้ตามวิชา เด็กๆได้ทวงถามหาใบงานแต่ไม่สามารถจัดหาให้นักเรียนได้ 

2.  ไม่มีคู่มือในการจัดการเรียนการสอน ทำให้การสอนปลายทางไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะเตรียมการสอนไม่ได้ ต้องเรียนรู้ไปพร้อมเด็ก

3.  ถ้าคู่มือตัวจริงส่งมาล่าช้า ก็น่าจะมีคู่มือให้ดาวโหลด ทางเว็บไซค์

 

2 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. poy_melody@hotmail.com | 07.04.62
    ขณะนี้ทางคุณครูไม่สามารถดาวน์โหลดคู่มือในการจัดการเรียนการสอน http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user ได้จากลิงค์นี้ค่ะ
  2. admin-ICT | 07.04.61
    คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user