อยากทราบเทคนิคการสอน สะกดคำ หน่อยค่ะ

Posted by supercheng2560@gmail.com | 30 พ.ค. 61
1,109 views

เด็นนักเรียนไม่เข้าใจการสอนค่ะ

1 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. admin-thai | 30.03.61
    ลำดับแรกคุณครูต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ เช่น ก ออกเสียงว่า กอ และฝึกออกเสียงสระ จากนั้นนำคำมาประสมกัน เมื่อนักเรียนรู้จักแล้วให้นักเรียนฝึกจำแนกตัวสะกดแต่ละมาตราและฝึกการเขียนคำอ่านจนเกิดความชำนาญค่ะ