สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำหวานเย็นจากสีธรรมชาติสีธรรมชาติสามารถนำมารับประทานได้ เช่น สีเขียวจากใบเตย  สีน้ำเงินจากดอกอัญชันสีแดงจากแตงโม และสีเหลืองจาก น้ำเก๊กฮวย โดยการนำมาผสมใส่ลงไปในอาหารทำให้อาหารมีสีสันสวยงามและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เช่น ขนมชั้น วุ้นสี และทำหวานเย็น เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

2. เด็กสามารถกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

การวัดผลและประเมินผล

สังเกต

1. การฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้

2. ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/2
หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน
ชั่วโมง โลกสวยด้วยสีสัน (5)
เรื่อง โลกสวยด้วยสีสัน (5) 27 ม.ค. 65