แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ปริชญา ( yong.yong135@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 31.05.21

  ใบงานของนักเรียนชั้น ป.4 มีเนื้อหาซ้ำกัน ของวันที่ 1 2 และ 4 มิถุนายน 2564

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการตรวจสอบ ใบความรู้รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน จะใช้ใบความรู้เดียวกัน เหมือนกันทั้ง 3 วัน เนื่องจากเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนต่อเนื่องกัน ขอบคุณค่ะ


 2. โดย อริสา แจ้งวงษ์ ( beebee9402@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 29.05.21

  ไม่สามารถดาวโหลดคู่มือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ป.6 ได้

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้คู่มือครู ปีการศึกษา 1/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นางศิริวรรณ จิวประสาท ( 9999pook.pooky@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 19.05.21

  ดูแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป. 3 ได้ที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้ ปีการศึกษา 1/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ธงชัย แต้มทอง ( tongchaitemptong@gmaill.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 11.05.21

  ไม่สารมารถload ชุดกิจกรรมและสื่อการสอน ของ ปี 2564/1 ได้ และไม่สารมารถนำเอาของปี 2563/1 มาแทนได้เนื่องจากเนื้อหาที่ ออกอากาศไม่ตรงกัน

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขณะนี้คู่มือครู สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขอบคุณค่ะ


 5. โดย Natchanan chusen ( natchananchusen2550@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 02.05.21

  ดูเฉลยคณิตม.1ปี 63 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ได้ค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ (ช่องทางการเข้าถึงการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000/MjU2MyAvIDE=)