แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นริศรา ( nariss.jp@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 14.05.18

  สวัสดีค่ะ
  อยากสอบถามว่า มีวิธีดาวน์โหลดเอกสารต่างๆยังไงบ้างคะ
  และเทปบันทึกการสอนสามารถดูได้จากตรงไหน เนื่องจากเข้าไปในเว็บไซต์แล้วไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ
  1.การดาวน์โหลดเอกสารสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในหน้ารายวิชาของแต่ละช่วงชั้นครับ
  2.เทปบันทึกการสอนดูได้จาก เข้าไปตามชั้นและรายวิชา จากนั้นเลือกในหัวข้อหน่วยการเรียนและรายคาบครับ จะพบวิดีโอการสอนของแต่ละคาบครับ
 2. โดย กมลาทิพย์ แสงทะรา ( sawzy4699@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.05.18

  ดาวโหลด ใบงาน แผนหน่วยย่อยไม่ได้ค่ะ หรือ ไม่มีคะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 3. โดย เพชรดำ ธนูศรี ( phetdam1@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.05.18

  ตามที่ได้รับการประชาสัมพันธ์การใช้ DLTV จะมีการแขวนบทเรียน สื่อ เนื้อหา ล่วงหน้า 3 วัน ซึ่งขณะนี้ เว็บไซต์ ยังไม่มีอะไรที่กล่าวเลยครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 4. โดย นายสุทัด ทองพิมล ( touch.za2010@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 14.05.18

  กล่องรับสัณญานบางห้องเรียนเสียใช้การไม่ได้ครับ
  สามารถซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิด KU band ที่รองรับ HD มาติดตั้งทดแทนได้เลยครับ
 5. โดย นายศรายุช เชาว์ชาญ ( ndsahamit@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.05.18

  ทางดรงเรียนมีความประสงค์ใช้ DLTV เต็มรูปแบบ แต่คุณครูดาวโหลดแผนการสอนและใบความรู้และใบงานไม่ได้ครับ กำหนดการสอนตั้งแต่
  กลุ่มสาระฯสังคมเป็นต้นไปไม่มี ตารางจัดประสบการ อนุบาล 1-3 ไม่มี ณ 14 พ.ค.2561 ครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user