แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย สมหมาย ทองเสริม ( tongserm11@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.05.18

  ต้องการดาวน์โหลดใบงาน ต้องทำอย่างไร
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 2. โดย นางสาวกรอบแก้ว พรมต้นวงษ์ ( noi99@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 17.05.18

  สมัครสมาชิกไม่ได้
  เนื่องจากขณะนี้เว็บไซด์กำลังปรับปรุง เพ่ือให้รองรับการใช้งานได้เหมาะ อาจทำให้มีปัญหาในการใช้งานบ้าง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ทางสถานีฯจะรีบปรับปรุงให้เร็วที่สุด
 3. โดย นางจีรวัฒน์ ทันทะวา ( jeerawat6270@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.05.18

  เสียงเบาค่ะ
  เบื้องต้น ลองเร่งเสียงที่กล่องรับสัญญาณให้สุด แล้ว ไปปรับเสียงให้ดังและเบา ที่โทรทัศน์ ครับ
 4. โดย บังอร นวลลออง ( aonnuan@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.05.18

  ไม่สามารถดาวโหลดใบงานได้ ข้อสอบที่คุณครูใช้ ไม่ทราบว่าจะต้องเข้าไปในส่วนไหน ช่วยแนะนะให้หน่อยค่ะ เพราะเด็กไม่สามารถทำตามทัน

  ขอขอบคุณค่ะ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 5. โดย นายบัณฑิต ขุนชนะ ( bandit-noname@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.05.18

  ลิงค์ที่โหลดกำหนดสอนในชั้นป.6 ยังสับสนครับ เช่น เลือกวิชาภาษาอังกฤษ แต่เอกสารที่ออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ รู้สึกจะเป็นลักษณะนี้หลายวิชาและหลายชั้น ขอให้ทีมงาน DLTV ตรวจสอบด้วบครับ และการดาวน์แผนการสอนแต่ละกลุ่มสาระมีขั้นตอนอย่างไรครับ เพราะไปกดที่ลิงค์แล้ว ปรากฎว่าไม่มีแผนให้ดาวน์โหลดครับ
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ https://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user