แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายวิฉัตร มาสภา ( rongwichat@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  สัญญาณขัดข้อง และ ไม่มีสัญญาณ
  1.เช็คอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ ทั้งจานดาวเทียม สายสัญญาณ เครื่องรับ ว่าต่อถูกต้องหรือไม่
  2.เช็คระดับสัญญาณจากดาวเทียมว่าได้เท่าไหร่ ไม่ควรต่ำกว่า 60%
 2. โดย นางสาวเมตตา ขนิฐรัตน์ ( fuarm0217@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ไม่ทราบว่าเนื้อหาของมัธยมศึกษารับชมดูย้อนหลังได้วันไหนคะ พอดีไม่สามารถเปิดเข้าไปดูย้อนหลังได้คะ แต่ของประถมศึกษาสามารถดูได้คะ ขอบคุณมากคะ
  จากลิงค์นี้ได้เลยครับ https://learnonline.dlf.ac.th/site/ondemand
 3. โดย ภรณ์ณพัชญ์ พันธ์พงษ์ ( may22536@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.05.18

  ไม่สามารถค้นหาแผนการสอนโดยเลือกค้นเฉพาะชั้นปีและรายวิชาได้
  สามารถใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1
 4. โดย เมตตา อวยสวัสดิ์ ( Mettaouy2506@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 16.05.18

  ชมออนไลน์เปิดไมได้ ค่ะ
  เข้าชมล่วงหน้าและดูย้อนหลังดูตรงไหนค่ะ
  จากเว็บไซต์ครับ https://dltv.ac.th/
 5. โดย นายณัฐวุฒิ หว่านผล ( nattawutku72@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 16.05.18

  ตารางออกอากาศของมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้ตอนไหนครับ
  ตารางออกอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ของปีการศึกษา 2560 ครับ
  รายละเอียดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 1/2560 https://goo.gl/op24RE
  รายละเอียดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่่ 2/2560 https://drive.google.com/drive/folders/0B1Rm72sk2y_4djFuSmZYLXVMRFk