เจ้าหน้าที่ DLTV ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

PR dltv | 23 ธ.ค. 2565
178

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมด้วย ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหัวหิน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจใส่เสื้อผ้าสีขาวเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

           การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะเจ้าหน้าที่สถานี ฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมนำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาปริวาส วัดบุษยบรรพต (เขาต้นงิ้ว) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์