สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

PR&Info dltv | 12 ส.ค. 2565
858

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์