มาตรการเปิดเรียน ON-SITE ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา

PR dltv | 11 พ.ค. 2565
4361

มาตรการเปิดเรียน ON-SITE ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา

Cr: กระทรวงศึกษาธิการ และ สาธารณสุข

https://www.youtube.com/watch?v=OvwP2CYNfIw