คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร​ข้าวสารอาหารแห้ง

PR&Info dltv | 07 ธ.ค. 2564
1058

 วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.​ นายราม  สิงหโศภิษฐ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน​ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตร​ข้าวสารอาหารแห้งและถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ   พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ​ หัวหน้าหน่วยงาน​ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ สถาบัน​ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน​และประชาชนชาวอำเภอหัวหิน​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
   ในการนี้​ นางยุวนิตย์  ศรศิลป์​ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานทุกฝ่าย​ และคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ​ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน​ ณ​ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  กระทรวงสาธารณสุข