ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 05 ต.ค. 2564
680

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อจ้าง บรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3AcBvEP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2282 6737 ต่อ 1202 หรือ 032 515 457-8 ต่อ 1112