ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 06 ก.ย. 2564
350

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำต้นฉบับคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) จำนวน 15,000 ชุด โดยวิธีพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jPDwlD