เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

PR&Info dltv | 08 ก.ค. 2564
1055

การจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน

ตลอดเดือนกรกฎาคม