เรียน สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ Digital Life ในขณะนี้มีการปรับปรุงรุ่นแอปพลิเคชัน

PR&Info dltv | 10 มี.ค. 2563
3985

เรียน สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ Digital Life

ในขณะนี้มีการปรับปรุงรุ่นแอปพลิเคชัน Digital Life เป็นเวอร์ชั่น 3.9 ขอให้ทำการปิด และ เปิดกล่อง Digital Life

ทิ้งไว้ 3 - 4 ชั่วโมงเพื่อรับการปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และขอความร่วมมือ สแกน QR Code

ทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การใช้งานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV รูปแบบ Digital Life”