00:00:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติตนในฐานะ ผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
00:30:00
พลเมืองเด็ก
 
01:00:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
01:30:00
The Green Diary season 1
 
02:00:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
02:30:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
03:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:30:00
Animal Speak
 
04:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:30:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
05:00:00
R: พลเมืองเด็ก
 
05:30:00
R: รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
R: The Green Diary season 1
 
06:30:00
R: ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
07:00:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
07:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แม่ฟ้าหลวงของปวงชน
 
08:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Where is the Art Room?
 
09:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทยใจชื่นชม (๒)
 
10:30:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนของสมาชิกในชุมชน
 
11:30:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง โน๊ตดนตรี
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ศิลปาชีพ
 
12:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนด
 
13:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน้าที่ของดอก (2)
 
14:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทยใจชื่นชม (๓)
 
15:30:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง คุณลักษณะของความเป็นเพื่อน
 
16:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสานนาฏศิลป์โขน
 
18:06:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องรูป
 
19:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 1 วงเล็บ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง
 
21:30:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง แคว้นโบราณในดินแดนไทย (แคว้นทวารวดี แคว้นละโว้)
 
22:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
23:00:00
R: Animal Speak
 
23:30:00
R: โลกใสไร้ขยะ