00:00:00
พลเมืองเด็ก
 
00:30:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
01:00:00
The Green Diary season 1
 
01:30:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
02:00:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
02:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
03:00:00
Animal Speak
 
03:30:00
โลกใสไร้ขยะ
 
04:00:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
04:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
05:00:00
R: รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
05:30:00
R: The Green Diary season 1
 
06:00:00
R: ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
06:30:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
07:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
07:30:00
R: Animal Speak
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ผืนป่าราชินี
 
08:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบมี 2 วงเล็บ
 
09:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Places in My Town
 
10:30:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง บทบาทความรับผิดชอบผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
11:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างทางเลือก (2)
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
12:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มวลและน้ำหนัก (1)
 
13:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ
 
14:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง คำพ้องเสียง
 
15:30:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติตนในฐานะ ผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
16:30:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
17:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
17:30:00
R: Animal Speak
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
18:30:00
R: ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
19:00:00
R: พลเมืองเด็ก
 
19:30:00
R: รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: The Green Diary season 1
 
21:00:00
R: ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
21:30:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
22:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
22:30:00
R: Animal Speak
 
23:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
23:30:00
R: ทุ่งซ่าวาไรตี้