00:00:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง การฟังและการขับร้องเพลง
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
ชุมชนปลอดขยะ
 
02:00:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
02:30:00
Animal Speak
 
03:00:00
โลกใสไร้ขยะ
 
03:30:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
04:00:00
พลเมืองเด็ก
 
04:30:00
รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
05:00:00
The Green Diary season 1
 
05:30:00
ผลงานสารคดีสั้น กบจูเนียร์ปีที่ 11
 
06:00:00
R: ชุมชนปลอดขยะ
 
06:30:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
 
07:00:00
R: Animal Speak
 
07:30:00
R: โลกใสไร้ขยะ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
08:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ
 
09:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2)
 
10:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ซึมซาบการอ่าน (๑)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
12:30:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ
 
15:30:00
R: ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2)
 
16:30:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ซึมซาบการอ่าน (๑)
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบไม่มีวงเล็บ
 
21:30:00
R: ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2)
 
22:30:00
R: ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ซึมซาบการอ่าน (๑)
 
23:30:00
R: พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนเองตามวัฒนธรรมไทย