00:00:00
ศ11101 ศิลปะ เรื่อง ดินน้ำมันหรรษา
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รอบภูมิภาค
 
02:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
02:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
04:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
04:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:00:00
R: รอบภูมิภาค
 
05:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:00:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
06:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
07:00:00
R: สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
07:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เศรษฐกิจพอเพียง
 
08:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง จำคำอักษรต่ำ (1)
 
10:30:00
ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เศรษฐกิจพอเพียง
 
12:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10
 
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย เรื่อง จำคำอักษรต่ำ (1)
 
16:30:00
R : ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เศรษฐกิจพอเพียง
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10
 
21:30:00
R: ท11101 ภาษาไทย เรื่อง จำคำอักษรต่ำ (1)
 
22:30:00
R : ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
 
23:30:00
R: ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว