00:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
02:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
04:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
06:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
07:00:00
R: รอบภูมิภาค
 
07:30:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โครงการพระราชดำริโครงการแรก
 
08:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ขับขานเสียงดังกังวานใส
 
09:30:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals at Home 1
 
10:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ ปัญหาการบวก
 
11:30:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน 1
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน พระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์
 
12:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ปัญหาหลายเป้าหมาย (3)
 
13:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
 
14:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง อ่านได้ใช้ประโยชน์เป็น
 
15:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2)
 
16:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การทำงานอย่างสุจริต
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่
 
18:06:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals at Home 2
 
19:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง จำคำอักษรสูง (1)
 
21:30:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
 
22:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
23:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข