00:00:00
R : ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
02:30:00
แสงแห่งปณิธาน
 
03:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:30:00
รอบภูมิภาค
 
04:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
04:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
05:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
06:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
07:00:00
R: รอบภูมิภาค
 
07:30:00
R: เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
08:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดสื่อสาร
 
09:30:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง My clothes 3
 
10:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
 
11:30:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
12:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2)
 
13:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1)
 
14:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
 
15:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2)
 
16:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
18:06:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family
 
19:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน
 
21:30:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง อวัยวะภายในช่องปาก (2)
 
22:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
23:00:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
23:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข