ใบกิจกรรม

Posted by sw.sangchun@hotmail.co.th | 05 ก.ค. 61
3,096 views

อยากทราบว่าใบกิจกรรมคณิตหน่วยที่ 2 หาได้จากที่ไหนค่ะ

13 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. meena | 05.04.62
  ขอตารางสอน ป.3 ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบันครับ
 2. sw.sangchun@hotmail.co.th | 05.04.62
  ใบงานคณิตหน่วยที่ 6 เรื่องการวัด สามารถหาด้จากไหนค่ะ
 3. chenchira | 05.04.61
  หาในงาน ยากมากค่ะ
 4. nuttapong | 05.04.61
  ดูได้จากลิงค์นี้ครับ http://dltv.ac.th/teachplan/lists/1/2000 เข้าไปในส่วนของแต่ละรายชัวโมง เอกสารจะอยู่ที่ด้านขวามือครับ
 5. thipphichai@gmail.com | 05.04.61
  ขอใบกิจกรรมด้วยค่ะ
 6. Pikul.ch2503@gmail.com | 05.04.61
  ใบงานทีลงเป็นใบงานภาษาไทยนะคะ ไม่ใช้ของคณิตศาสตร์ช่วยตรวจสอบด้วย
 7. Pikul.ch2503@gmail.com | 05.04.61
  ใบงานทีลงเป็นใบงานภาษาไทยนะคะ ไม่ใช้ของคณิตศาสตร์ช่วยตรวจสอบด้วย
 8. anh_chart2012@hotmail.com | 05.04.61
  ขอใบกิจกรรมด้วยครับ
 9. nufirstnoy@gmail.com | 05.04.61
  ใบกิจกรรมคณิตหน่วยที่ 2 โหลดที่ไหนคะ
 10. thipphichai@gmail.com | 05.04.61
  ใบงานคณิตสาสตร์
 11. pin25021@hotmail.com | 05.04.61
  ใบงงานคณิตหน่วยที่ ๒ ยังไม่อัพเดทค่ะ
 12. umpai1969@gmail.com | 05.04.61
  .ใกิจกรรมคริตศาตร์หน่วยท่ี 2 โหลดได้ที่ไหนคะ
 13. wanraya234@gmail.com | 05.04.61
  ใบกิจกรรมคณิตหน่วยที่ 2 โหลดที่ไหนคะ