ใบงานและใบความรู้วิชาคณิตศาสตร์

Posted by Kru.chamai21@gmail.com | 08 ก.ค. 61
2,488 views

ขอใบงานและใบความรู้ได้จากที่ไหนคะมีแต่หน่วยจำนวนคะตอนนี้

12 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. Hongtea | 08.04.62
  อยากได้แบบข้อสอบจากต้นทางขอบคุณครับ....japanese.po.suvansiri@gmail.com
 2. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจ | 08.04.62
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2562 ค่ะ ชั้น ป.3
 3. Banjerd Thip-UThai | 08.04.62
  ขอแนวข้อสอบครับ สอบmidterm
 4. prawitj60@gmail.com | 08.04.62
  ขอแผนการสอนคณิตศาสตร์ป.3
 5. drakee | 08.04.62
  ขอแผนการสอนของชั้นป3.สื่อการสอนแบบฝึกหัดใบงานใบความรู้ทุกกลุ่มสาระครับ
 6. Tonglin_m@yahoo.co.th | 08.04.62
  จะนำไปให้นักเรียนได้ฝึกให้ได้ประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด
 7. wannasri | 08.04.62
  จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ นร.ใหมากที่สุดค่ะ ขอบคุณ
 8. กัญลเยศพรมสาร | 08.04.61
  ขอแผนการสอนชั้นป.3 และใบความรู้ใบงานทุกวิชาค่ะ ขอบคุณค่ะ kanlayet2549@gmail.com
 9. Bussara Sonsutti | 08.04.61
  ขอแผนการสอนของชั้นป3.สื่อการสอนแบบฝึกหัดใบงานใบความรู้ทุกกลุ่มสาระค่ะ
 10. kruver@gmail.com | 08.04.61
  ขอใบงานวิชาคณิตศาสตร์เทอม 2 ของชั้น ป.3 ด้วยครับ ขอทุกวิชาเลยครับ ขอขอบคุณมากครับ
 11. เฉลียว | 08.04.61
  ภาคเรียนที่ ๒ จะลงกำหนด ใบงาน ตอนไหนครับ ขอบคุณคุณครูต้นทางเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีครับ
 12. gang_math@hotmail.co.th | 08.04.61
  gang_math@hotmail.co.th