ทำยังไงให้นักเรียนสนใจวิชาคณิตศาสตร์

Posted by supercheng2560@gmail.com | 05 พ.ค. 61
1,677 views

อยากให้นักเรียนที่สอนในวิชาคณิตค่ะ

2 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. pinitsang@gmail.com | 05.04.61
    การจัดกิขกรรมต้องใช้สื่อที่นักเรียนจับต้องได้ สื่อต้องเพียงพอกับนักเรียนทุกคน สอนโดยยึดการจัดกิจกรรมของ สสวท. จัดเตรียมสื่อตามนั้น และศึกษาเพิ่มเติมจากyoutube มีอาจารย์หลายๆท่าน มีเทคนิคการสอนดีีๆ ค่ะ
  2. admin-math | 05.04.61
    มีเพลง เกม ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ กิจกรรมบางกิจกรรม นักเรียนต้อง ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอน Active learning คะ