ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Local Products (OTOP)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay fit
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Celebrations
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life
เรื่อง 8.1 Technology and Invention in 2025
1
  Technology and Invention in 2025 (1)
2
  Technology and Invention in 2025 (3)
เรื่อง 8.2 Are You Addicted to the Internet?
1
  Are You Addicted to the Internet?
เรื่อง 8.3 Giving Suggestions
1
  Giving Suggestions
เรื่อง 8.4 Advantages and Disadvantages of Using the Internet
1
  Advantages and Disadvantages of Using the Internet (1)
2
  Advantages and Disadvantages of Using the Internet (2)
เรื่อง 8.5 Advantages and Disadvantages of Using the Internet in Education
1
  Advantages and Disadvantages of Using the Internet in Education

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 780 5 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 780 5 ภาษาอังกฤษ