ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. Life Experience
เรื่อง 1.1 A Famous Billionaire
1
  A Famous Billionaire 1 พ.ย. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 When I was young
1
  When I was young 6 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Once upon a time
1
  Once upon a time 7 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Who left the money
1
  Who left the money 8 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 What happened
1
  What happened 13 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 What were you doing
1
  What were you doing 14 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 The past events
1
  The past events 15 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Telling the story
1
  Telling the story 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 My experience
1
  My experience 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. Solar System
เรื่อง 2.1 Planets
1
  Planets 22 พ.ย. 62 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 The Difference of Planets
1
  The Difference of Planets 27 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 Phenomenon on Earth (Lunar eclipse)
1
  Phenomenon on Earth (Lunar eclipse) 28 พ.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 The Earth
1
  The Earth 29 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 An Incredible Event 1
1
  An Incredible Event 1 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 Light Pollution
1
  Light Pollution 6 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 Greenhouse Effect
1
  Greenhouse Effect 11 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 How to solve global warming
1
  How to solve global warming 12 ธ.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. ASEAN Countries
เรื่อง 6.1 ASEAN Locations
1
  ASEAN Locations 19 ก.พ. 63
เรื่อง 6.2 Getting know
1
  Getting know 20 ก.พ. 63
เรื่อง 6.3 Don’t Do That!
1
  Don’t Do That! 21 ก.พ. 63
เรื่อง 6.4 International Dishes
1
  International Dishes 26 ก.พ. 63
เรื่อง 6.5 Funny Fable
1
  Funny Fable 27 ก.พ. 63
เรื่อง 6.6 ASEAN Folktales
1
  ASEAN Folktales 28 ก.พ. 63
เรื่อง 6.7 ASEAN’s Wonderland I
1
  ASEAN’s Wonderland I 4 มี.ค. 63
เรื่อง 6.8 ASEAN’s Wonderland II
1
  ASEAN’s Wonderland II 5 มี.ค. 63
เรื่อง 6.9 ASEAN Airlines
1
  ASEAN Airlines 6 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 1,654 6 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 1,654 6 ภาษาอังกฤษ