ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูอัญชลี สุวรรณบุตร
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 553 3 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 17.12.18 | 97 0 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By nonny | 11.12.18 | 94 1 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By nonny | 11.12.18 | 93 0 ภาษาอังกฤษ
  5. Post By nonny | 11.12.18 | 91 0 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By nonny | 11.12.18 | 91 0 ภาษาอังกฤษ