ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร
1
  ทดสอบก่อนเรียน ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร เครื่องมือการเกษตร 7 พ.ย. 61
เรื่อง 1.2 ดินและปุ๋ย
1
  ดินและปุ๋ย 14 พ.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การขยายพันธุ์พืช
1
  การขยายพันธุ์พืช 21 พ.ย. 61
เรื่อง 1.4 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
1
  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 28 พ.ย. 61
เรื่อง 1.5 การปลูกพืชและการดูแลรักษา
1
  การปลูกพืชและการดูแลรักษา 12 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.6 ประเภทของสัตว์เลี้ยง
1
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 19 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.7 สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้
1
  สัตว์เลี้ยงแสนรัก สัตว์เลี้ยงแสนรู้ 26 ธ.ค. 61
เรื่อง 1.8 การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์
1
  การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์ 2 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. สานฝันให้เป็นจริง
เรื่อง 2.1 ความหมายและประเภทของอาชีพ
1
  ความหมายและประเภทของอาชีพ 9 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
1
  การเลือกประกอบอาชีพ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 23 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ
1
  ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 30 ม.ค. 62
เรื่อง 2.4 การร้อยอุบะ
1
  การร้อยอุบะ 6 ก.พ. 62
เรื่อง 2.5 การทำธุรกิจ
1
  การทำธุรกิจ 13 ก.พ. 62
เรื่อง 2.6 บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว
1
  บันทึกรายรับ – รายจ่ายส่วนตัว 20 ก.พ. 62
เรื่อง 2.7 การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน
1
  การจัดเก็บเอกสารการเงิน ทบทวน ทดสอบหลังเรียน 27 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By eats53@gmail.com | 15.08.18 | 476 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By nthawika@gmail.com | 06.06.18 | 407 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By makngam99@gmail.com | 29.10.18 | 257 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี